Terms of Use

Huur van verblijf in één van de chalets van familie Gruppen.
Huurvoorwaarden: De huur wordt pas van kracht na ons akkoord en na ontvangst van het behoorlijk ingevulde en ondertekend huurcontract. Vervolgens dient na ontvangst van een boekingsnummer van het Recreatiepark de betaling te worden doorgevoerd naar het rekeningnummer NL48 IBAN 039.28.08.099 á 33% voorschot van het totale huurbedrag.
Ter beschikking stellen van het gehuurde goed, betalingsvoorwaarden, borgsom, annulering, bijkomende prestaties... :
*Chalet : Het gehuurde goed is beschikbaar op de aankomstdag die voorzien is in het huurcontract (van 15 tot 19u)
tot op de vertrekdag die door ditzelfde contract voorzien is (van 9 tot 10u). Babybedje en stoeltjes zijn in dit forfait inbegrepen.
* Elke wijziging van het aantal of van de identiteit van de personen die oorspronkelijk in het huurcontract voorzien zijn moet nog dezelfde dag bij het onthaal gemeld worden (verplicht). Alle verhuur is op naam en mag in geen geval onderverhuurd of afgestaan worden.
* Borgsom: Voor elk verblijf wordt u door het onthaal een borgsom gevraagd die 8 weken voor uw aankomst betaald dient te zijn. Deze som bedraagt 100 € voor huur (die door controle na vertrekdag terugbetaald wordt indien er geen schade is en alles in perfect nette staat is)
* De kosten in schoonmaak van het gehuurde goed is ten laste van de huurder. De kosten bedragen € 35,-.
* Verzekering : We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten waardoor u terugbetaald kan worden indien er een voorval optreedt waardoor u uw verblijf niet kunt opnemen.
* Annulering: De huurder dient bij voorkeur per aangetekende brief te
annuleren.
Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten
verschuldigd:
-33% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden
voor aanvangsdatum van de huurperiode;
-50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden
maar niet langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode;
-70% van de huurprijs bij annulering langer dan een maand
maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode
-90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet
langer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode
-100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum
van de huurperiode.
* Indien de klant geen geschreven boodschap nalaat waarbij hij preciseert dat hij zijn aankomstdatum moest uitstellen, wordt het chalet 24 uur na de aankomstdatum die in het huurcontract voorzien is, beschikbaar en blijft de volledige betaling van de
prestaties verschuldigd.
* Laattijdig of korter verblijf: er is geen enkele terugbetaling noch vermindering toegestaan indien u later aankomt of vroeger vertrekt.
* Opties: De opties hebben geen contractuele waarde en kunnen zonder vergoeding van beide kanten geannuleerd worden nadat zeven dagen verlopen zijn zonder bevestiging.
* Betaling van het verblijf: Het chalet moet ten laatste 8 weken voor de aankomstdatum betaald zijn. De volledige betaling is verschuldigd voor elke verhuur die minder dan een maand voor de aankomstdatum plaatsvindt. Volgende betaalwijzen worden aanvaard:  bankoverschrijvingen.
* De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of schade van gelijk welke aard (voertuig of andere) tijdens of ten gevolge van een verblijf evenals bij panne of buitengebruikstelling van technische uitrustingen. Voor uw persoonlijke waarborg (diefstal, schade) of schade door u toegebracht wordt aan de verhuurde goederen, is het noodzakelijk om aan uw verzekeraar om een vakantie-uitbreiding van uw multirisicoverzekering van uw woning te vragen. Kinderen moeten onder toezicht van hun ouders staan.
*Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten de perimeter van het chalet.
Vanaf 23u moet iedereen de nachtrust van zijn buren naleven. Wie lawaai of hinder veroorzaakt, wordt van de camping verwijderd en wordt niet terugbetaald.
Elke klant moet de bepalingen van het intern reglement van de camping naleven.